Zakres pomocy

  • Depresja
  • Zaburzenia lękowe (nerwica)
  • Zaburzenia osobowości (w tym borderline)
  • Syndrom DDA oraz DDD
  • Zaburzenia adaptacyjne
  • Kryzysy życiowe oraz problemy w związkach i relacjach

Pracuję w w ramach terapii indywidualnej, terapii pary bądź grupowej.

Nie zajmuję się:

  • Problemem uzależnień  (np. narkotyki, hazard, alkohol)
  • Stanami ciężkiej lub głębokiej psychozy, również w fazie remisji (pacjenci chorzy na schizofrenię)