FAQ

Czym jest psychoterapia i pomoc psychologiczna?

Istnieje wiele opisów i definicji tych pojęć, tak samo jak wiele jest mitów i niedopowiedzeń odnoszących się do takiej formy pracy z ludźmi. Dla mnie psychoterapia i pomoc psychologiczna są przede wszystkim tworzeniem relacji z drugim człowiekiem – autentycznym spotkaniem dwóch osób we wspólnej, bezpiecznej przestrzeni. Pomoc psychologiczna jest pojęciem bardziej ogólnym, zazwyczaj chodzi w niej o krótkoterminową pracę nad aktualnym kryzysem i wykorzystaniem zasobów które pacjent już posiada. Psychoterapia z kolei, jest procesem długoterminowym, skoncentrowanym na wspieraniu rozwoju życia psychicznego i ma na celu osiągnięcie zmiany, przezwyciężenie utrwalonych przez lata schematycznych zachowań oraz naukę nowych sposobów funkcjonowania. Psychoterapia jest też konfrontacją z samym sobą, z tym, przed czym zawsze uciekamy, z własnym cierpieniem – dlatego często wymaga silnej motywacji i odwagi. Ciekawy artykuł na ten temat można znaleźć tutaj.

Czy potrzebuję pomocy i terapii?

Na to pytanie każdy ostatecznie musi odpowiedzieć sobie sam. Często podjęciu decyzji o wizycie u psychologa, towarzyszy ogromne napięcie i lęk. Pojawiają się wątpliwości typu: “Czy jest ze mną aż tak źle?”, “Czy jestem nienormalny?”, “I tak nikt mnie nie zrozumie”. Polskie społeczeństwo z biegiem lat, staje się coraz bardziej otwarte na tego typu formę pomocy, jednak wciąż daleko mu do modelu zachodniego, gdzie wizyta w gabinecie psychologicznym, traktowana jest tak samo zwyczajnie, jak konsultacja z lekarzem. Brak odpowiedniej edukacji sprawia, że problemy psychiczne kojarzone są często z obrazem osoby w kaftanie bezpieczeństwa, będącej w ciężkim stanie schizofrenii, otumanionej lekami psychotropowymi. Jest to, do granic możliwości skrajny i przejaskrawiony przypadek. To tak, jakby choroba somatyczna kojarzyłaby się nam tylko z rakiem albo AIDS. Zaburzenia czy problemy psychiczne, tak jak choroby ciała, są różnorodne – jedne bardziej, inne mniej poważne – czasem przechodzą samoistnie, a czasem potrzebują zastosowania środków leczniczych. Myślę, że najlepszą wskazówką w podjęciu decyzji o skorzystaniu z pomocy psychologicznej, jest wymiar osobiście przeżywanego cierpienia. Ile jeszcze jestem w stanie to znieść? Jak długo będę potrafił tak dalej żyć? Czy mój komfort i jakość życia nie są zbyt obniżone, przez to, co się ze mną dzieje? Czy nie robiąc nic, to wszystko jakoś samo minie? Warto się nad tym chwilę zastanowić… Pomocny tekst o podbnym temacie, można znaleźć w tym miejscu.

Ile czasu trwa terapia czy pomoc psychologiczna?

Pomoc psychologiczna jako forma wsparcia w aktualnym kryzysie życiowym, jest z reguły oddziaływaniem krótkotrwałym i może ograniczyć się nawet do jednego spotkania, o ile pacjent czuje, że może już sobie sam poradzić z obecnymi u niego trudnościami. Terapia natomiast, trwa dłużej i wymaga regularnych spotkań, najlepiej co najmniej raz w tygodniu. Dokładny czas trwania zależy od wielu czynników, w tym również podejścia samego terapeuty. Są psycholodzy którzy już na początku wyznaczają jakiś określony czas, przez który będą pracować z pacjentem. We własnej pracy psychologicznej, decyzję o zakończeniu terapii podejmuję razem z pacjentem.